Stärk din kunskap med
Auroras utbildningar!

Vi lär oss av vår erfarenhet och ser framåt för att utvecklas. Därför håller vi ständigt nya utbildningar och andra aktiviteter för anställda, kunder och anhöriga.

Det här händer hos oss

Här samlas nu våra olika utbildningar. I och med Covid-19 är alla utbildningar flyttade online.
Fasta tider grundutbildning
Januari 10, 2022
Arbetsmiljö & Säkerhet

Brandutbildning

Februari 23, 2022
Februari 23, 2022
Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Aurora? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Aurora som assistansbolag..