Personlig juristans,
juridiskt stöd för dig
inom personlig assistans.

Står du i begrepp att välja Aurora Assistans som assistansbolag? Ring till en av våra jurister och få hjälp med de frågor du har rörande assistansbeslut.
Passar du som en av våra personliga assistenter?Sök hjälp med vår sökhjälp

Vi hjälper till att gå igenom dina individuella hjälpbehov och ser om du kan ha rätt till personlig assistans. Vi finns med som stöd hela vägen från ansökan till ett färdigt beslut.
Vi ökar möjligheten till utökning

Har du ett beslut om personlig assistans och behöver en utökning, då hjälper vi dig att prata med berörd myndighet angående ansökan.
Låt oss prova att ompröva

När det finns anledning att följa upp ett befintligt beslut finns vi med som stöd och hjälper dig genom hela processen.
Vi hjälper dig också med:Muntliga förhandlingar


Ibland kan det kännas viktigt att föra fram vittnesmål och bevisning vid en muntlig förhandling. Vi finns då med hela vägen som ombud och hjälper dig med att begära förhandling om du vill det och stöttar dig. Våra jurister har erfarenhet av både vittnesförberedelser och förhandlingar.
Ombud i myndighetskontakteralla delar som rör din personliga assistans kan vi fungera som ditt ombud om du vill det. Vi agerar aldrig utan ditt medgivande och du är alltid precis så involverad som du själv vill.
Information

Vi finnas alltid som ett stöd och hjälper dig med information som rör din personliga assistans. Vi jobbar hela tiden med att hålla oss uppdaterade på gällande rättsläge och deltar i olika nätverk för at få aktuell information som kan vara till hjälp. Vi följer utvecklingen inom branschen och strävar efter att bidra så mycket som möjligt till en positiv utveckling av området personlig assistans.
"Vi har fått vårt familjeliv tillbaka tack vare Aurora Assistans Jurister"
Slå en plingMaria Ytterman


maria@auroraassistans.se


Josef Elham
Funderar du på om du har rätt till personlig assistans eller hur du ska välja oss? Hör av dig till våra jurister.

Jurist
Jurist
josef@auroraassistans.seEnkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Aurora? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Aurora som assistansbolag.