Frihet är nyckeln till trygghet


Vi är ett assistansbolag som tror att alla vill och kan bidra utifrån sina egna förutsättnngar. Att ge och ta ansvar är nyckeln till en bra känsla för alla inblandade.

Vår värdegrund
Auroras vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. I den visionen ryms vår grundvärdering; allas lika värde. Vi har en stark tro på människan och på människor. Vi tror att alla vill och kan bidra utifrån sina förutsättningar. Vi tror på att ge och att ta ansvar. Vi tror på att anpassa oss till en föränderlig omvärld. Och vi tror att alla kan lära av alla.

För oss är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse, att alla tar sin del av ansvaret. Kunder, assistenter, anhöriga och kontorsanställda har lika viktiga roller. Vi kan gemensamt förändra det vi vill ska förändras och vi kan bidra till en ökad kunskap och större tolerans, både i stort och i smått. Vi kan reagera på orättvisor och missförhållanden. Auroras vision visar med tydlighet att vi har en önskan om att bidra till ett mer integrerat samhälle och så länge vi tror det är möjligt att nå dit, så kan vi klara det, tillsammans.

Vi värdesätter modet att ifrågasätta det som anses vara normalt.

Vi värdesätter Dig!
Transparens
Vision
Ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut.
Affärsidé
Att ständigt verka för och uppfattas som ett kundnära kunskapsföretag inom personlig assistans med hög servicegrad och lokal närvaro.
Med vår arbetsmetodik, långvariga relationer och fokus på kundernas behov och drömmar, skapar Auroras kvalitativa assistanslösningar.
Auroras är en aktör som värnar om assistansens utveckling och hållbarhet, för att skapa ett bättre samhälle för alla.

Kvalitet

Vart annat år skickar vi ut en medarbetarundersökning samt en kundundersökning. Dessa undersökningar ger oss värdefull information i vårt kvalitetsarbete. Till vår stora glädje har vi fått mycket fina resultat på våra undersökningar.

Personal på Aurora

Antal anställda hos Aurora trivs med sina jobb. Verksamheten bedrivs på flera arbetsplatser i Sverige.
Sjukfrånvaron på Aurora var under 2020 så låg som 3,88 procent.

Kollektivavtal

Aurora har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Avtalet är upprättat mellan Kommunal och Vårdföretagarna.

Ägare- och styrelseinformation
Aurora Care AB org.nummer:
559228-6388 Bolagsform: Aktiebolag
För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte se Auroras företagsinformation på allabolag.seEnkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Aurora? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Aurora som assistansbolag.